Uitleg starterslening Algemeen

 Wat is een Starterslening?

​Een huis kopen dat onbetaalbaar lijkt... Dat lukt soms tóch dankzij de Starterslening. De naam zegt het al: de Starterslening is bedoeld voor een eerste koophuis. Met zo'n lening overbrugt u het verschil tussen de prijs van het huis dat u wilt kopen (inclusief bijkomende kosten) en het bedrag dat u maximaal kunt lenen. Hiervoor zijn de normen van de Nationale Hypotheek Garantie uitgangspunt. De Starterslening is altijd een aanvulling op uw normale hypotheek. Omdat uw gemeente of provincie het belangrijk vindt dat zoveel mogelijk starters een kans hebben op de koopwoningmarkt, kunt u wellicht in aanmerking komen voor een Starterslening. De hoogte van de Starterslening hangt af van uw inkomen, uw eigen vermogen en de voorwaarden van uw gemeente of provincie.

Gunstige voorwaarden

De Starterslening heeft een rentevaste periode van 15 jaar en heeft een looptijd van 30 jaar. De eerste drie jaar betaalt u geen rente en aflossing over de Starterslening, daarna wel, tenzij u nog niet kunt betalen. U kunt dan bij SVn een hertoets aanvragen. Verder kan de Starterslening altijd (geheel of gedeeltelijk) boetevrij afgelost worden. Ook onder de nieuwe hypotheekregels is de Starterslening fiscaal aftrekbaar. SVn hanteert als toetsrente de door geldverstrekkers gepubliceerde 10-jaars rentetarieven voor hypothecaire geldleningen met NHG om de hoogte van de Starterslening vast te stellen. Het rentepercentage dat zal gelden voor het bepalen van de maandtermijnen van de Starterslening, is het 15-jaars rentetarief van SVn. Wij hanteren de rentetarieven die gelden op het moment van ontvangst van uw aanvraag.

De gemeente of provincie bepaalt

Gemeenten en provincies vinden het belangrijk dat starters een kans hebben op de koopwoningmarkt. Hiervoor stellen zij geld beschikbaar in een fonds. Uw gemeente of provincie stelt de voorwaarden op waaraan u moet voldoen om voor de Starterslening in aanmerking te komen. Uw gemeente of provincie stemt deze voorwaarden af op haar eigen beleidsdoelstellingen. Deze voorwaarden verschillen daarom per gemeente en/of provincie. Zo kan uw gemeente of provincie er bijvoorbeeld voor kiezen de Starterslening alleen te verstrekken aan een afgebakende doelgroep of een specifieke wijk of project. Ook bepaalt uw gemeente of provincie hoe hoog de maximale Starterslening is en wat de maximale aankoopprijs van uw woning mag zijn. Ook bepaalt uw gemeente de maximale hoofdsom van de Starterslening die u kunt krijgen.

De rol rol van SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland)

De aanvraag, de financiële toets die bepaalt of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor de lening en het verstrekken van de lening worden door SVn verzorgd. Omdat u een lening aangaat, dient u voldoende kredietwaardig te zijn. Dit wordt door SVn getoetst. SVn kan u niet adviseren welke lening het meest geschikt is. Dit is onze taak, wij kijken samen met u of de Hypotheek in combinatie met de Starterslening bij uw budget past. Heeft u behoefte aan advies over het effect van de lening op uw financiële positie? Win dan advies in bij ons...

 

Advies nodig?

 

 

Waar vind u ons...

Over ons

Wij zijn een hypotheek & assurantiekantoor in de omgeving 's-Hertogenbosch, Boxtel, Uden, zeg maar Oost-Brabant. U kunt bij ons terecht voor advies voor elk financieel product. Onze adviseurs bezoeken u thuis op het tijdstip dat het U uitkomt!

Houd contact met ons...