Uitleg starterslening in Vught

Kom ik voor een Starterslening in aanmerking?

​De gemeente Vught heeft voorwaarden opgesteld waaraan u moet voldoen om voor de Starterslening in aanmerking te komen. De gemeente Vught bepaalt dan ook of u in aanmerking komt voor een Starterslening bij SVn. Voor Vught gelden de volgende criteria;

Woningsegment

 De Starterslening is van toepassing op bestaande bouw en nieuwbouw.

Voor wie is de lening?

 De aanvrager is een in Nederland woonachtige en verblijfsgerechtigde persoon.
 De aanvrager is niet eerder in het bezit geweest van een koopwoning.

Wat zijn de condities van de lening?


De verwervingskosten van de woning mogen in totaal niet hoger zijn dan € 290.000,-. (NHG-grens)

​Onder de verwervingskosten wordt verstaan de koop-/aanneemsom met daarbovenop de bijkomende kosten zoals overdrachtsbelasting, renteverlies tijdens de bouw, notariskosten, makelaarskosten en afsluitkosten voor de lening. Bij bestaande bouw wordt hiervoor 6% van de koopsom en eventuele verbeterkosten gerekend en bij nieuwbouw 6% over de koop-/aanneemsom en eventueel meerwerk.

Meerwerk/Verbeterkosten zijn toegestaan voor de berekening van de hoogte van de Starterslening.

Zowel de eerste als de tweede hypotheek dient te worden verstrekt onder Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

De maximale hoogte van de Starterslening bedraagt 20% van de verwervingskosten met een maximum van € 30.000,-

 

Advies nodig?

 

 

Waar vind u ons...

Over ons

Wij zijn een hypotheek & assurantiekantoor in de omgeving 's-Hertogenbosch, Boxtel, Uden, zeg maar Oost-Brabant. U kunt bij ons terecht voor advies voor elk financieel product. Onze adviseurs bezoeken u thuis op het tijdstip dat het U uitkomt!

Houd contact met ons...